Naka-go AkaishisouFoto: Nihonken Shashinshu vol.1                                                   Naka-go Akaishisou
Nippo reg.nr 1216, født den 16 april Showa 23 (1948)- død,15 år og 8 måneder gammel, den 23 december Showa 38 (1963).                                              
                                                                                       English text

Genealogi:

Genealogien begyndte ret hurtigt at interessere mig, efter at jeg havde anskaffet mig min første shiba. Jeg syntes, at det var spændende og prøve at finde tilbage til deres ophav. Det har jeg førhen virkelig brugt enormt meget tid på. Det har været spændende, det har været svært, det har nogle gange været næsten umuligt, men min nysgerrighed koblet med min stædighed har gjort, at jeg blev ved. Mine egne shibaer har jeg kunne føre tilbage til begyndelsen, for langt de fleste involverede hunde på stamtavlerne. Det jeg har valgt at kalde begyndelsen for shibaens vedkommende er stamfaderen til den moderne shiba, nemlig den berømte, Naka-go Akaishisou, Nippo reg.nr 1216, født den 16 april Showa 23 (1948), død 15 år og 8 måneder gammel, den 23 december Showa 38 (1963). Alle shibaer kan føres tilbage til Naka-go. Rigtig mange kan tilbageføres igennem de legendariske avlshunde i 60'erne og 70'erne i Japan. Der er Matsumaru-go Shinshu Nakajima, Tenko-go Jonensou, Hakuba no Gen Rokakusou, Ichisuke-go Inoguchi,  Taketoyo-go Hokosou og Yoshikado-go Hakkosou. Hver især har deres linier specielle karakteristika. Jeg er med beklagelse blevet fortalt, at Taketoyo-go linien desværre ikke er velbevaret mere.


Genealogy:

Rather fast the shiba genealogy became my big interest. I found it very exciting trying to trace my shibas back to their origin. Formerly I really used a lot of time studying pedigrees. It has been very exciting, and it has been hard, and sometimes it has been almost impossible to get further on.  My curiosity to know the lineages behind my dogs, made me continue the searching for several years. In most cases, I succeeded in tracing my shibas back to the beginning (Naka-go of Akaishisou), through all the dogs involved in their pedigrees.
The famous, Naka-go of Akaishisou, is the founder to the present shiba. Naka-go Akaishisou,Nippo reg.no.1216, born April the 16,Showa 23 (1948), dead 15 years and 8 month old, December the 23,Showa 38 (1963). (picture at the top).
Most present shibas can be traced back to Naka-go through the legendary Japanese stud dogs during the sixties and seventies. Most famous and well known are: Matsumaru-go Shinshu Nakajima,Tenko-go Jonensou, Hakuba no Gen Rokakusou, Ichisuke-go Inoguchi, Taketoyo-go Hokosou og Yoshikado-go Hakkosou. Each of these lineages is unique by their specific charactericstic.
With deep regret, I have been told, that the Taketoyo-go lineage, unfortunately no longer is well preserved.

Top
                 
 

              

       

Torill & Pingel