Mine Shibaer:                                              English text

Min interesse for shibaen startede tilbage i 1990. Jeg har altid været fascineret af spidshundenes særpræg. Så med ønsket om en lidt mindre hund, kombineret med min fascination, faldt det naturligt at det måtte blive en shiba vi skulle have.
På det tidspunkt var der herhjemme ikke ret mange opdrættere af racen. Så vidt jeg erindrer,  var der to registrerede (aktive) opdrættere.
Efter 1 års ventetid,  kunne vi så endelig i oktober 1991 hente vores dejlige, fuldstændig uforlignelige Taira.


Taira var en utrolig venlig og behagelig hund. Han blev 14 1/2 år gammel, (død d.26 januar 2006), og vi vil nok altid savneTaira ham og mangle ham. Som hvalp var han nok det, som jeg vil kalde lydfølsom og han kunne blive meget forskrækket over pludselige høje eller skingre lyde. Som voksen var han mentalt noget af det mest stabile jeg har oplevet. Og med sit blide, rolige og tålmodige væsen, var han et virkeligt "hit" blandt børn. Ingen tvivl om at Taira var "bossen" blandt hundene. Hans minde fylder os med varme og glæde.
Taira var Taira. "The light of my life".


Matsu var egentlig den første shiba der flyttede ind hos os. Han var importeret fra Belgien. Da der opstod nogleMatsu "uoverensstemmelser" mellem ham og ejeren, blev det aftalt, at han skulle prøve at flytte ind hos os. Så i august 1991 flyttede han ind på matriklen. Det gik over alt forventning, på trods af hans, må jeg nok sige, noget særprægede adfærd. Jeg tror, at han i dén grad bar præg af manglende håndtering i sin tidlige hvalpetid. Han var mistroisk ved berøring, håndtering og børstning o.s.v.
Her var nøgleordene tålmodighed og tilvænning.
Matsu er nu 16 år gammel og besidder alderdommens særlige "hvad rager det dig"- blik og hovedrystende overbærenhed. Hans hørelse er ikke god mere, og noget gigt i bagbenene er der kommet, men ellers er han "still going strong".
Addendum: Matsu døde den 23 maj 2007, 16 år og 2 måneder gammel. Han lærte mig alt om shibaen og meget om mig selv. Jeg er ham tak skyldig. Han vil aldrig blive glemt. Matsu var Matsu. "The challenge of my life".Seiki er vores shiba nr.3. Han er importeret fra USA. Han ermyshibas nok den der i  mine øjne er allermest indbegrebet af spidshund / urhund. Altid fører han sig  frem med stolthed og knejsende nakke. Og altid bærer han sine ører fuldt  fremadrettede. Ingen kan som han "patruljere" langs hækken i så flot et trav. Ingen kan som han få vendt situationen til egen fordel.

Seiki er nu 13 år gammel, venlig og ukompliceret, og stadig frisk og rask.
Addendum: Seiki døde den 26 juli 2007,13 år og 2 måneder gammel. Han er savnet hver dag. Seiki var Seiki. "The joy of my life."Nippo er vores yngste shiba. Han er nu 14 år gammel, og er en søn af Matsu. Han er en glad og venlig lille hund. Han slægter sin onkel Taira på, hvad angår sit lyse og venlige væsen, så han har overtaget hvervet som "hit" hos børnene. Han mangler dog Taira's modne overblik over situationen. Måske kommer dét.                                   nippo

Han har ligesom som sin far også, hvad jeg kalder et "Vorherre bevares"- blik. Han er også husets "klovn", så han er en alsidig  hund.
Nippo var en del påvirket af pludselig, at blive alene-hund. Han og Seiki var uadskillige venner. Så nu har han fået en ny kompagnon, nemlig den Karelske bjørnehund, Jente. Hende vil jeg fortælle om, på hendes egen side.

Addendum: Nippo døde den 17 juni 2011, 14 år og 8 måneder gammel. Han fylder os med glade minder. Nippo var Nippo. " The entertainer of my life."

Kort sagt så synes jeg, at mine hunde har været rigtig gode til at være hunde.


Tenko er vores nye shiba. Han er født i september 2011.  Han er en yderst venlig, glad og imødekomTenkomende hund, som er udpræget social og aldeles ukompliceret. Det virker som om, at han ikke kan forestille sig, at noget som helst, nogensinde kan gå galt for ham. På sin første udstilling i hvalpeklasse opnåede han at blive BIR hvalp (racens bedste hvalp), og BIS hvalp (udstillingens bedste hvalp). Han er på mødrene side beslægtet med Matsu, Taira og Nippo. Jeg synes at det er spændende, at have en shiba der er fremavlet ved fornyelse og forædling af kendte oprindelige linier. 


My shibas:       

My deep interest in shibas goes back to 1990. I always found the character of the spitz-type dogs very fascinating. Size of the shiba combined with my fascination of the type, led to my decision of buying a shiba.
At that time there was not many breeders here in DK. As far as I remember there were just two, taking active part in breeding. We had to wait for a little more than one year before there was a puppy for us. Finally in October 1991 we picked up our lovely, incomparable Taira.


Taira was an incredible kind and pleasant mannered dog. Hemyshibas died at an age of 14 and 1/2 year old (January the 26,2006), and we will always miss him. During his puppyhood I will describe him as being, very sensitive to loud and sudden noises. It would frighten him. As an adult, he mentally was one of the most stable dogs I have ever met. With his calm, sweet-tempered and patient behaviour he was a true "hit" amongst children. No doubt about, that Taira was the boss of the dogs. Taira the unique- "The light of my life".


Actually Matsu were the first shiba in our house. He was born in Belgium, and were imported to DK by a breeder. Becausemyshibas of "incompatibility of temper" with his new owner, it was decided that he should move to our place. In August 1991 Matsu became a member of our family. It turned out much better than we expected, in spite of his, (should I call it) some kind of odd conduct.
In my opinion he were pretty much marked by lack of handling in his very early puppyhood. He was showing mistrust when he was handled, brushed and so on. Keywords was patience, patience and patience, combined with teaching him to get used to whatever he mistrusted.
Matsu died at an age of 16 years and 2 month (May the 23, 2007). He certainly was my dog.....(or maybe I was his human being,...I don't know for sure). He showed me a world of faith. He taught me everything about shibas, and pretty much about myself. He will always fill up my mind with special memories. Matsu the unique- "The challenge of my life".


Seiki was our third shiba. He was born in the US. He reallymyshibas was a true spitz-type dog. He was the most dignified dog I have ever met. Always very proud and self-assured in his behaviour. He was very kind and a complete uncomplicated dog to live with. He was full of fun, and he succeeded in doing tricks with us every day. He was our unsurpassed greatest hunter, always searching for game to hunt down. Seiki died at an age of 13 years and 2 month, (July the 26,2007).We miss him every single day. Seiki the unique- "The joy of my life".


Nippo is our only shiba left now. He is 14 years old. He is a son of Matsu. He is a kind little dog. Always a happy guy.myshibas When talking about his kind and joyful character, he actually remind me of his uncle Taira. Because of that, he now has taken on the job as the "hit" amongst children. Somehow he lacks Taira's matured general view. But he is a real all-round dog. One minute he shows that superior attitude, with the "O Lord " look, and the next minute he goes complete "tomfoolery".

Since Nippo and Seiki were best buddies, Nippo were quite affected by suddenly being left as a single-dog. Now he has a new companion.The Carelian beardog, Jente. I will tell you about her, on her own page.

Nippo died June the 17, 2011 at an age of 14 years and 8 month. We are filled with happy memories. Nippo the unique- " The entertainer of my life. "


Tenko is our new addition. He is born on September 2011.
He is a hitenkoghly kind, happy and most obliging little fellow, who is very outgoing and comlete uncomplicated to live with. It seems like he is convinced that there is no reason, that he should not trust the whole world. In his first show he went BOB puppy (best puppy in breed), and BIS puppy (best puppy in show). On maternal side he is related to Matsu, Taira and Nippo. I find it exciting to have a shiba who is bred through improvement of the old recognized lines.

 

                                                                      Top


Torill & Pingel